> KMR 3483

pre SK-MINI klince

1,0 × 1,25 mm, L=15 – 55 mm

> KMR 3489 kombi

pre spony C
Š=5,85 mm, L=12 – 41 mm

pre SK-MINI klince
L=16 – 55 mm

> KMR 3484

pre SK-DA klince
Ø  1,8 mm, L= 25 – 64 mm

Klincovačka KMR 3484

 

Objednávacie číslo: 12100571

 

Typické použitie:

 

Rozmery (výška × dĺžka):
308 × 322 mm

 

Hmotnosť:
1,9 kg

 

Kapacita zásobníka:

 

Spotreba vzduchu na 1 klinec:
1,4 litra

TYP SPOJOVACIEHO PROSTRIEDKU

 

SK-DA klince

 

Rozsah dĺžky:

25 – 64 mm

 

Průřez klincov:
1,8 mm

 

Materiál:

 

Klincovačky pre klince so zápustnou hlavou

© 2018 BeA Slovensko, spol. s r. o.