> KMR 3481

pre spony C
Š=5,85 mm, L=12 – 41 mm

> KMR 3489 kombi

pre spony C
Š=5,85 mm, L=12 – 41 mm

pre kolářské klince SK Minibrads
L=16 – 55 mm

> KMR 3485

pre kolík Bronze – pinky

1,0 × 1,25 mm, L=15 – 55 mm

> KMR 3716

pre kolík Bronze – pinky

L=16 – 55 mm

> KMR 3417

pre spony K
Š=12,85 mm, L=10 – 25 mm

PRÍSTROJE NA VÝROBU NÁBYTKU

 

© 2018 BeA Slovensko, spol. s r. o.