> KMR 3482

> KMR 3481

pre spony C
Š=5,85 mm, L=12 – 41 mm

pre spony K
Š=12,85 mm, L=6 – 16 mm

> KMR 3489 kombi

pre spony C
Š=5,85 mm, L=12 – 41 mm

> KMR 3417

pre spony K
Š=12,85 mm, L=10 – 25 mm

pre SK  MINI klince
L=16 – 55 mm

SPONKOVAČKY

 

 

Pneumatické sponkovačky sa používajú k pevnému a spoľahlivému spájaniu materiálov, pomocou priemyslových spôn. Typické použitie je predovšetkým v čalúnnickej a nábytkárskej výrobe, pre pripevňovanie textílií, fólií, rôznej kartonáže, výrobe z plastov, výrobe prúteného tovaru, výrobe hračiek, ďalej je možné ich použiť aj  v celej  rade prác s drevom, s materiálmi na báze dreva a tiež pripevňovanie drevených paluboviek, plastových profilov atď. Na všetky prístroje zaisťujeme odborný záručný aj pozáručný servis a predaj náhradných dielov. Spojovací materiál určený do týchto sponkovačiek dodávame už od 1 balenia.

© 2018 BeA Slovensko, spol. s r. o.